انتخاب شهر:


متن را وارد کنید

اطلاعیه کلاسها

دانشجویان گرامی کلاسهای درس  استاد آقای دکتر کریمی (گروه ارشد عمران)  روز پنجشنبه مورخ 97/09/01 تشکیل نمی شود.

 
 

 

 
 

 

آمار بازدید