انتخاب شهر:


متن را وارد کنید

اطلاعیه کلاسها

دانشجویان گرامی کلاسهای درس استاد آقای صابری  روز چهارشنبه مورخ 98/01/28  تشکیل نمی شود.

دانشجویان گرامی کلاسهای درس استاد آقای دکتر کریمی (گروه ارشد عمران)  روز پنجشنبه مورخ 98/01/29  تشکیل نمی شود.

 

 

آمار بازدید