انتخاب شهر:


متن را وارد کنید

اطلاعیه کلاسها

دانشجویان گرامی کلاسهای درس  استاد آقای دکتر کهنی روز دو شنبه مورخ 97/07/23 تشکیل نمی شود.

دانشجویان گرامی کلاس درس محاسبات عددیاستاد خانم موحدی روز دوشنبه مورخ 97/07/23 تشکیل نمی شود.

دانشجویان گرامی کلاسهای درس  استاد خانم عارف روز سه شنبه مورخ 97/07/24 تشکیل نمی شود.

 

 

آمار بازدید