کارشناسان آموزش

گروه برق و معماری و کامپیوتر

خانم سپیده درخشان

مدرک تحصیلی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت سال 1395

 

گروه عمران، مکانیک، تحصیلات تکمیلی و دایره امتحانات

خانم شراره مسیبی‌

مدرک تحصیلی کارشناسی ریاضی کاربردی دانشگاه شیخ بهایی اصفهان سال 1379