مهندسی عمران-سازه

معرفی رشته کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه

مهندسی سازه دارای حوزه وسیعی است و لذا موضوع‌های متنوعی را در بر می‌گیرد. رشته کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه در ارتباط با تحلیل و طراحی انواع سازه‌ها نظیر ساختمان، پل، سد، دکل، برج و ... می‌باشد، لذا از جمله رشته‌هایی است که بیانگر کاربرد علم در ایجاد سازندگی و عمران است.

به عبارتی هر چیزی که به آبادانی یک کشور باز می‌گردد، مانند سد، فرودگاه، جاده، برج، تونل، دکل‌های مخابراتی، ساختمان‌های مقاوم و ... به نوعی به حوزه سازه‌ها مربوط می‌شود، از این روو سازه از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین گرایش‌های مهندسی عمران محسوب می‌شود.

  • موسسه آموزش عالی کادوس افتخار پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه را از نیم‌سال اول سال تحصیلی 96-95 دارد.