فرم‎های آموزشی-پژوهشی

فرمهای مربوط به تحصیلات تکمیلی

  1. درخواست تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد(فرم شماره 1)
  2. ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد(فرم شماره 2)
  3. برگه مجوز دفاع از پایان نامه (فرم شماره 3)
  4. دعوت از هیات داوران جلسه از پایان نامه کارشناسی ارشد (فرم شماره 4)
  5. دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (فرم شماره 5)
  6. برگ ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد (فرم شماره 6)
  7. صورتجلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد (فرم شماره 7)
  8. برگ تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد به آموزش مؤسسه (فرم شماره 8)
  9. درخواست تمدید پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته (فرم شماره 9)
  10. نگارش پایان نامه کاشناسی ارشد

فایل ورد فرمهای مربوط به تحصیلات تکمیلی

 

فرم شماره 1- اشتغال به تحصیل

فرم شماره 2- کارآموزی

فرم شماره 3- پروژه

فرم شماره 4- فراغت از تحصیل

فرم شماره 5- معرفی به استاد

فرم شماره 6- مرخصی تحصیلی                        همراه داشتن دو برگ الزامی است

فرم شماره 7- میهمانی به موسسات دیگر           همراه داشتن دو برگ الزامی است

فرم شماره 8- معادل سازی دروس

فرم شماره 9- انصراف از تحصیل

فرم شماره 10- معرفی‌نامه دانشجویان معماری

فرم شماره 11- حذف آموزشی

فرم شماره 12- حذف پزشکی

فرم شماره 13- بازگشت به تحصیل دانشجوی عدم مراجعه

فرم شماره 14-تعیین روز برگزاری جلسه دفاع کارشناسی

فرم شماره 15- فرم صورتجلسه دفاع و نمره پروژه كارشناسي

فرم شماره 16- فرم نمره پروژه دفاع کارشناسی (بدون دفاع)

فرم شماره 17- فرم نمره پروژه مقطع كارداني

فرم شماره 18- فرم نهايي تحويل گزارش پروژه