کارشناسان آموزش

گروه کامپیوتر، عمران و تحصیلات تکمیلی

خانم زهرا احمدی دستجردی

مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین سال 1393

 

گروه برق و معماری

خانم سپیده درخشان

مدرک تحصیلی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت سال 1395

 

گروه مکانیک و دایره امتحانات

خانم شراره مسیبی‌

مدرک تحصیلی کارشناسی ریاضی کاربردی دانشگاه شیخ بهایی اصفهان سال 1379