مدارک لازم جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 1401 بهمن
16 بهمن 1401 ساعت 13:10


"مدارک لازم جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون سراسری بهمن ماه سال 1401 "
12 بهمن 1401 ساعت 12:03


"اطلاعیه ثبت نام نمیسال دوّم سال تحصیلی 1402-1401 "
04 بهمن 1401 ساعت 09:58


" اطلاعیه برگزاری امتحانات عقب افتاده مورخ 21 ام ، 24 ام و 25 ام دی 1401"
27 دی 1401 ساعت 10:58


" نحوه پرداخت مابقی شهریه نمیسال اول سال تحصیلی 1402-1401 "
13 آذر 1401 ساعت 10:17


"اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نمیسال اول سال تحصیلی 1402-1401 "
13 آذر 1401 ساعت 10:12


الزام تکمیل کارنامه سلامت برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۱
01 آذر 1401 ساعت 12:26


اطلاعیه دانشجویان متقاضی وام شهریه صندوق رفاه در نیمسال اوّل سال تحصیلی 1402-1401
20 آبان 1401 ساعت 10:56


درگذشت ناگهانی یکی اساتید برجسته گروه معماری جناب آقای دکتر رحمتی زاده
11 مهر 1401 ساعت 10:08


مدارک لازم جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون فنی و حرفه ای سال 1401
06 مهر 1401 ساعت 10:48