امتحان تئوری دروس تربیت بدنی1 و ورزش برادران
29 ارديبهشت 1397 ساعت 12:04


شرایط پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی پیوسته برای سال تحصیلی 98-97
29 ارديبهشت 1397 ساعت 09:29


شرایط پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته برای سال تحصیلی 98-97
29 ارديبهشت 1397 ساعت 08:56


شرایط پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برای سال تحصیلی 98-97
29 ارديبهشت 1397 ساعت 08:53


شرایط پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته برای سال تحصیلی 98-97
29 ارديبهشت 1397 ساعت 08:49


کلاس تئوری ورزش و تربیت بدنی1 خواهران
26 ارديبهشت 1397 ساعت 10:38


امتحان نهایی دروس تربیت بدنی و ورزش برادران و خواهران
23 ارديبهشت 1397 ساعت 08:11


والدین-دانشجوها همه دعوتید(نقش خانواده بر پیشرفت تحصیلی و کاهش اضطراب)
22 ارديبهشت 1397 ساعت 11:24


برنامه تحویل پروژه دروس گروه معماری در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
11 ارديبهشت 1397 ساعت 08:49


مراسم بزرگداشت مقام معلم و جشن نیمه شعبان
08 ارديبهشت 1397 ساعت 14:00