شهریه علی الحساب ترم تابستان 95

باسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان عزیز موسسه آموزش عالی کادوس می رساند علی الحساب واریزی برای ثبت نام ترم تابستان سال تحصیلی 95-94،  مبلغ 2/000/000 ریال می باشد . لازم به ذکر است آندسته از دانشجویانی که بدهی قبلی دارند نسبت به مانده شهریه خود نیز اقدام کنند.

امور مالی کادوسارسال شده توسط : مدیر سایت