طرح بخشودگی جرائم بدهکاران به صندوق رفاه دانشجویان

اطلاعیه صندوق رفاه در خصوص طرح بخشودگی جرائم بدهکاران به صندوق رفاه دانشجویان 

منبع : سایت صندوق ذفاه دانشجویان وزات علوم تحقیقات و فناوریارسال شده توسط : مدیر سایت