تمدید ثبت نام وام صندوق رفاه

تمدید ثبت نام وام دانشجویی برای نیمسال دوّم  96-95

سامانه ثبت اطلاعات وام دانشجویان دانشگاها و موسسات آموزش عالی از طریق پورتال دانشجویی اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان به پایان رسیده است لذا تمامی دانشجویان می توانند از تاریخ 95/11/19 لغایت 95/12/05 بصورت حضوری به خانم حنیفه زاد کارشناسی صندوق رفاه  مراجعه و ثبت نام نمایند .

بدیهی است  دانشجویانی که نیاز مبرم به وام دارند و شاغل نباشند و ترم جاری را مشروط نشوند ، در اولویت پرداخت قرار خواهند گرفت.

   

                    

مدارک مربوطه :

1- دریافت فرم شماره 1 و 2 و 3 از سوی سایت موسسه ( قسمت صندوق رفاه _ دانلود فرم )

2- تکمیل فرم ها و محضری نمودن فرم شماره 3 در  یکی از دفترخانه های رسمی کشور

3- کپی شناسنامه  و کارت ملی دانشجو و ضامن

4- کپی آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی ضامن

5- گواهی کسر از حقوق به نام صندوق رفاه دانشجویان  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

6- یک عدد پوشهارسال شده توسط : مدیر سایت