دروس ارائه شده در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 96-95

دانشجویان می‌توانند با انتخاب گزینه‌ی مناسب (رشته تحصیلی خود) از دروس ارائه شده نیم‌سال دوم سال تحصیلی 96-95 جهت انتخاب واحد مطلع گردند:

 

گروه کامپیوتر

 

برق

 

 

عمران

 

مکانیک

 

 

معماری

 

دروس عمومی و پایهارسال شده توسط : مدیر سایت