تغییر ساعت کلاس سیستمهای دیجیتال2 استاد صابری

دانشجویان گرامی استثنائاً ساعت تشکیل و شروع کلاس سیستمهای دیجیتال2 استاد صابری روز چهارشنبه مورخ 96/02/27 از ساعت 13:30 به ساعت 15 انتقال یافت.ارسال شده توسط : مدیر سایت