اطلاعیه امور مالی نیمسال دوم

باسمه تعالی

به اطلاع کلیه دانشجویان مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کادوس می رساند جهت دریافت کارت ورود  به جلسه امتحانات نمیسال دوّم سال تحصیلی 96-95 باید نسبت به بدهی خود اقدام نمایند و تسویه کامل تا ترم جاری را انجام دهند. در غیر اینصورت هرگونه عواقبی بعهده دانشجو می باشد .

 

باتشکر

امور مالیارسال شده توسط : مدیر سایت