جدول شهریه ارشد در نمیسال اول سال تحصیلی 97-96 برای ورودی های 96ارسال شده توسط : مدیر سایت