تسلیت به جناب آقای دکتر احمدی دستجردی

جناب آقای دکتر احمدی دستجردی عضو محترم هیئت امناء و هیئت موسس، موسسه آموزش عالی کادوس درگذشت پدرگرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم از خداوند متعال غفران الهی و برای بازماندگان صبر و اجر خواستاریم.

 همکار گرامی سرکار خانم زهرا احمدی درگذشت پدربزرگ گرامیتان را تسلیت عرض مینماییم.

 

مدیریت - اساتید و پرسنل موسسهارسال شده توسط : مدیر سایت