زمان حضور مدیران محترم گروههای آموزشی در دوره تابستان96

دانشجویان گرامی زمان حضور مدیران محترم گروههای آموزشی در دوره تابستان96 روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 9 الی 12 می باشد.ارسال شده توسط : مدیر سایت