ساعت کاری موسسه در تابستان 96

به اطلاع دانشجویان و مراجعین محترم می رساند ساعت کاری موسسه اعم از کادر اداری و  آموزشی تا پایان مردادماه 96 از ساعت 7:45 الی 13:15 می باشد.ارسال شده توسط : مدیر سایت