"شهریه علی الحساب ترم تابستان 96-95 "

باسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان گرامی می ساند شهریه علی الحساب ترم تابستان 96-95 به مبلغ 2/000/000 ریال می باشد . ضمنا یادآور می شود دانشجویانی که شهریه معوقه دارند در هنگام ثبت نام برای ترم تابستان باید بدهی گذشته را تسویه نمایند . 

 

باتشکر امور مالی موسسهارسال شده توسط : مدیر سایت