برگزاری اردوی یک روز شاد ویژه پسران

اردوی یک روز شاد ویژه دانشجویان پسر موسسه در تاریخ 22 تیرماه 96 به مقصد قلعه رودخان شهرستان فومن برگزار گردید.ارسال شده توسط : مدیر سایت