آدرس محل مراجعه دانشجویان کلاس ورزش برادران

دانشجویان گرامی، کلاس ورزش استاد آقای مقصودی روز دوشنبه مورخ 13 و 19 آذر ماه سال 96 در آدرس به شرح زیر برگزار می شود:

رشت- بلوار شهید انصاری- روبروی بلوار دیلمان- کوچه شهید حسن موسی نژاد- انتهای کوچه سمت راست- کوچه چهارم- روبروی سوپرمارکت اول- درب قرمزارسال شده توسط : پخش آموزش