عدم تشکیل کلاس کارآفرینی استاد خانم رضایی

دانشجویان گرامی کلاس درس کارآفرینی و پروژه استاد خانم رضایی روز یکشنبه مورخ 96/09/12 تشکیل نمی شود.

قابل ذکر است که امتحان میان ترم این درس هفته آینده در تاریخ 96/09/19 برگزار می گردد.ارسال شده توسط : پخش آموزش