عضویت در تیمهای فوتسال و والیبال مؤسسه

پیرو اطلاعیه های قبلی بدینوسیله به اطلاع  دانشجویان گرامی  می رساند در صورت تمایل  جهت عضویت در تیمهای فوتسال  و والیبال موسسه می توانند تا روز چهارشنبه مورخ  96/09/22 برای ثبت نام به  اداره آموزش  (جناب آقای بابایی یا کارشناس گروه )مراجعه نمایند. 

همچنین علاقه مندان عضویت در رشته های ورزشی انفرادی نظیر تنیس روی میز، شطرنج و ... می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 



ارسال شده توسط : پخش آموزش