چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاد دانشگاهی، چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی را برگزار می نماید.

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس      http://icwr2018.usc.ac.ir       مراجعه نمایند.ارسال شده توسط : پخش آموزش