قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال 95

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی مهر 95 رشته های عمران و برق می رساند حداکثر تا تاریخ 96/11/25 نسبت به تحویل پروپوزالهای خود، به اداره آموزش، اقدام نمایند تا نسبت به تصویب آن در کمیته تخصصی گروه مربوطه اقدام گردد.ارسال شده توسط : پخش آموزش