لیست دروس اختیاری رشته مهندسی عمران

دانشجویان گرامی رشته مهندسی عمران از بین دروس لیست زیر، مجاز به اخذ 34 واحد اختیاری می باشند.

برای اتمام دوره حداقل 34 واحد اختیاری، 67 واحد تخصصی، 22 واحد عمومی و 20 واحد پایه گذرانده می شود.

 

نام درس تعداد واحد نوع درس از
لحاظ آموزشی
آب‌هاي زيرزميني 3 اختياري
آزمايشگاه مقاومت مصالح 1 اختياري
آشنايي با ارزش‌هاي دفاع مقدس 2 اختياري
اصول مديريت ساخت 2 اختياري
اصول مهندسي آب و فاضلاب 3 اختياري
اصول مهندسي ترافيک 2 اختياري
اصول مهندسي زلزله و باد 3 اختياري
اقتصاد مهندسي 2 اختياري
بارگذاري 1 اختياري
بناهاي آبي 3 اختياري
پروژه تخصصي 3 اختياري
تاسيسات مکانيکي و برقي 2 اختياري
زبان تخصصي 2 اختياري
مکانیک خاک2 2 اختياري
مهندسي سيستم‌ها 2 اختياري
نرم افزارهاي مهندسي عمران 2 اختياري
هيدرولوژي مهندسي 2 اختياري

 ارسال شده توسط : پخش آموزش