تاریخ انتخاب واحد دانشجویان رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانشجویان گرامی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، جهت انتخاب واحد از روز دوشنبه 16 بهمن لغایت سه شنبه 24 بهمن، به سامانه آموزشی مؤسسه مراجعه فرمایید. زمان ثبت نام از ساعت 8 صبح تا ساعت 24 می باشد.ارسال شده توسط : پخش آموزش