عدم تشکیل کلاس تحلیل سازه2 استاد آقای حاجتی

دانشجویان گرامی کلاس درس تحلیل سازه2 استاد آقای دکتر حاجتی روز سه شنبه مورخ 97/01/28 تشکیل نمی شود. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.ارسال شده توسط : پخش آموزش