امتحان نهایی دروس تربیت بدنی و ورزش برادران و خواهران

دانشجویان گرامی امتحان دروس ورزش و تربیت بدنی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 به شرح زیر می باشد:

ورزش برادران: روز دوشنبه مورخ 97/02/24 ساعت 15:30-14 در سالن جامعه الحسین 

تربیت بدنی1 برادران: روز چهارشنبه مورخ 97/02/26 ساعت 15:30-14 در سالن جامعه الحسین

ورزش و تربیت بدنی خواهران: روز دوشنبه مورخ 97/02/24 ساعت 13:30-12 در باشگاه شهرداری

عدم حضور در جلسه امتحان به منزله حذف درس است.ارسال شده توسط : پخش آموزش