شرایط پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته برای سال تحصیلی 98-97

1-معافيت از پرداخت شهريه ثابت در نيمسال اول براي دانشجويان ورودي جديد كه در ميان موسسات آموزش عالي انتخاب اول رشته محل خود را موسسه آموزش عالي كادوس انتخاب نمايند.

2-امكان بهره مندي از وام تحصيلي صندوق رفاه دانشجويان در هر نيمسال تا مبلغ 3000000 ريال

3 - دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم هر رشته در ايام تحصيل در موسسه از تخفيف ذر شهريه ثابت تا سقف 35% بهره مند مي شوند.

4- امكان استفاده دانشجويان از خوابگاه هاي خودگردان در سطح شهر

5 - شهريه ثابت و متغير براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي 98 - 97 فقط 5% نسبت به سال ماقبل افزايش مي يابد.

نشاني: رشت، خيابان سعدي نرسيده به سه راه معلم جنب بانك تجارت، پلاك 48. كدپستي: 4134713599تلفن 33232278-013 و 33265148-013 نمابر: 33250240-013 وب سايت: kadous.ac.irارسال شده توسط : پخش آموزش