شرایط پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برای سال تحصیلی 98-97

1- معافيت از پرداخت 50% شهريه ثابت در نيمسال اول براي دانشجويان ورودي جديد كه در ميان موسسات آموزش عالي انتخاب اول رشته محل خود را، موسسه آموزش عالي كادوس انتخاب نمايند.

2- دانشجوياني كه مقطع كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته را در موسسه آموزش عالي كادوس به اتمام رسانيده اند و در مقطع كارشناسي ارشد نيز موسسه كادوس را انتخاب نمايند در طول سنوات مجاز تحصيلي از 10% تخفيف در شهريه ثابت بهره مند خواهند شد.

3- امكان بهره مندي از وام تحصيلي صندوق رفاه دانشجويان در هر نيمسال تا مبلغ ده میلیون ريال .

4- دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم هر رشته در ايام تحصيل در موسسه از تخفيف در شهريه ثابت تا سقف 35% بهره مند مي شوند.

5- امكان استفاده دانشجويان از خوابگاه هاي خودگردان در سطح شهر.

6- شهريه ثابت و متغير براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي 98-97 فقط 5% نسبت به سال ماقبل افزايش مي يابد.

7- نشاني: رشت، خيابان سعدي نرسيده به سه راه معلم، جنب بانك تجارت، پلاك 48. كدپستي: 4134713599 تلفن: 33232278-013 و 33265148-013 نمابر: 33250240-013ارسال شده توسط : پخش آموزش