اطلاعیه تغییر ساعت کاری در ماه مبارک رمضان

بدینوسیله به اطلاع می رساند ساعت کاری اداری در ماه مبارک رمضان از 8 صبح الی 13:30 بعداز ظهر می باشد.ارسال شده توسط : پخش آموزش