اطلاعیه مهم شرکت در امتحانات

دانشجویان گرامی جهت شرکت در جلسه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 داشتن کارت ورود به جلسه، الزامی است. مسئولیت عدم دریافت کارت به عهده دانشجو می باشد.ارسال شده توسط : پخش آموزش