اطلاعیه تشکیل کلاس های تابستان سال 97

  • دانشجویانی که در تابستان 97 حداکثر با اخذ 8 واحد دروس عمومی و تخصصی فارغ التحصیل می شوند، تقاضای کتبی خود را با ذکر نام دروس به گروه آموزشی مربوطه تحویل نمایند.
  • دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 حداکثر با 24 واحد درسی فارغ التحصیل می شوند و نیاز به انتخاب واحد حداکثر 6  واحد درسی در تابستان دارند، تقاضای کتبی خود را با ذکر نام دروس به گروه آموزشی مربوطه تحویل دهند.
  • سایر دانشجویان می توانند بر اساس دروس عمومی و تخصصی اعلام شده حداکثر تا 6 واحد درسی انتخاب واحد نمایند.
  • رعایت حد نصاب تشکیل کلاس ها الزامی است.

 ارسال شده توسط : پخش آموزش