زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جهت انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 از روز شنبه 97/06/17 لغایت  97/06/20 از ساعت 8 صبح تا 24 شب از طریق سامانه آموزشی مؤسسه اقدام نمایند.ارسال شده توسط : پخش آموزش