" اطلاعیه وام شهریه صندوق رفاه در نیمسال دوّم 98-97 "

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه در نیمسال دوّم 98-97

با عنایت به بخشنامه های جدید صندوق رفاه وزارت علوم  تحقیقات و فناوری ، رویه پرداخت وام شهریه برای دانشجویان دانشگاه های غیر انتفاعی دارای تغییراتی عمده شده است . پرداخت وام شهریه در ترم جاری با همکاری بانک قرض الحسنه مهر ایران انجام خواهد پذیرفت . لذا تمامی دانشجویان گرامی شاغل به تحصیل  متقاضی وام شهریه از تاریخ 97/11/21 لغایت 97/12/15 با توجه به شیوه نامه جدید صندوق نسبت به ثبت درخواست وام خود از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه اقدام نمایند .

 

راهنمای درخواست وام شهریه و شیوه نامه جدید صندوق رفاهارسال شده توسط : بخس مالی