پذیرش دانشجو بدون کنکور در مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته برای نیمسال دوم 98-97 (بهمن ماه)ارسال شده توسط : پخش آموزش