روزها و ساعات کاری مؤسسه در مردادماه سال 98

بدینوسیله به اطلاع می رساند فعالیت بخش های آموزشی و اداری مؤسسه در مردادماه سال 1398 بدین شرح می باشد

از 98/05/01  لغایت  98/05/31

ساعت 8  الی 13  (روزهای یکشنبه- دوشنبه- سه شنبه)

 

 ارسال شده توسط : پخش آموزش