" اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نمیسال دوم سال تحصیلی 99-98 موسسه آموزش عالی کادوس"ارسال شده توسط : بخس مالی