برنامه کلاس های مجازی نیمسال دوم 1400-1399

دانشجویان گرامی ضمن آرزوی سلامتی و موفقیت در تمامی عرصه های زندگی ،به  اطلاع می رساند کلاسهای نیمسال جاری نیز همچون ترم گذشته به صورت مجازی و از طریق محیط Sky roomبرگزار خواهد شد.

لطفا طبق برنامه کلاسی درج شده در انتخاب واحد و ساعات شروع وپایان هرکلاس ،با مراجعه به برنامه کلاسی رشته خود در ادامه این صفحه و دانلود ان ،در اتاق یا کلاس مربوطه حضور یابید.

-در ابتدا هر دانشجو برنامه کلاسی رشته خودرا که در ذیل قرار دارد با کلیک بر روی نام رشته دانلود نماید و در گوشی هوشمند یا تبلت یا سیستم کامپیوتر خود ذخیره نماید.

-سپس پس از باز کردن فایل بارگیری شده نام درس و ساعت اجرای کلاس و لینک دسترسی به کلاس در جدولی که مشاهده می شود در دسترس می باشد.

-برای ورود به کلاس یا اتاق درس مربوطه آدرس روبه روی نام درس را در مرور گر موزیلا یا گوگل کروم خود وارد و کلید Enterرا بفشارید تا وارد کلاس شوید.

-در این مرحله برروی گزینه میهمان کلیک نمایید و وارد کلاس خواهید شد در ابتدا در پنجره باز شده نان ونام خانوادگی شما پرسیده می شود که نسبت به درج آن اقدام کنید.

-در ابتدای ورود از دانشجو سوال پرسیده می شود که میکروفن فعال گردد که دانشجو می بایست نسبت به تایید ان اقدام نماید.

 برنامه کلاسی رشته کارشناسی ارشد عمران -سازه

 

برنامه کلاسی رشته کارشناسی ارشد معماری

 

برنامه کلاسی رشته کارشناسی ارشد برق

 

برنامه کلاسی رشته کارشناسی  ارشد ریاضی کاربردی

برنامه کلاسی رشته کارشناسی ارشد ریاضی ورودی بهمن 99

برنامه کلاسی رشته کارشناسی ارشد برق ورودی بهمن99

برنامه کلاسی رشته کارشناسی ارشد معماری ورودی بهمن99

برنامه کلاسی رشته کارشناسی ارشد عمران-سازه ورودی بهمن99

 

برنامه کلاسی رشته مهندسی تکنولوژی کامپیوتر

 

برنامه کلاسی رشته مهندسی تکنولوژی برق قدرت

 

برنامه کلاسی رشته کاردانی پیوسته الکترونیک عمومی

 

برنامه کلاسی رشته کاردانی پیوسته الکترونیک-برق صنعتی

 

برنامه کلاسی رشته کاردانی ناپیوسته فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

برنامه کلاسی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

 

برنامه کلاسی رشته کاردانی پیوسته خودرو

 

برنامه کلاسی رشته کاردانی پیوسته نقشه کشی  معماری

 

برنامه کلاسی رشته کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری

 

برنامه کلاسی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران

 

برنامه کلاسی رشته کارشناسی پیوسته مهندسی عمران

 

برنامه کلاسی رشته کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر

 

برنامه کلاسی رشته کارشناسی مهندسی برق قدرت ورودی بهمن99

 

برنامه کلاسی رشته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو ورودی بهمن 99

 

برنامه کلاسی رشته مهندسی کامپیوتر ورودی بهمن ماه99

 

برنامه کلاسی رشته مهندسی اجرایی عمران ورودی بهمن ماه99

 

برنامه کلاسی رشته کارشناسی پیوسته مهندسی عمران ورودی بهمن 99

 

برنامه کلاسی رشته مهندسی معماری ورودی بهمن 99

برنامه کلاسی رشته کاردانی الکترونیک عمومی ورودی بهمن 99

 

برنامه کلاسی رشته الکتروتکنیک-برق صنعتی ورودی بهمن 99

 

برنامه کلاسی رشته  کاردانی فناوری اطلاعات ورودی بهمن 99

 

برنامه کلاسی رشته کاردانی مکانیک خودرو ورودی بهمن 99

 

برنامه کلاسی رشته کاردانی معماری ورودی بهمن99

 

برنامه کلاسی رشته کاردانی کامپیوتر ورودی بهمن 99

 

 ارسال شده توسط : مدیر سایت