برنامه کلاس های مجازی نیمسال اول 1400-1399

دانشجویان گرامی ضمن آرزوی سلامتی و تبریک شروع سال تحصیلی جدید،به  اطلاع می رساند کلاسهای نیمسال جاری نیز همچون ترم گذشته به صورت مجازی و از طریق محیط Sky roomبرگزار خواهد شد.

لطفا طبق برنامه کلاسی درج شده در انتخاب واحد و ساعات شروع وپایان هرکلاس ،در اتاق یا کلاس مربوطه حضور یابید.

-در ابتدا هر دانشجو برنامه کلاسی رشته خودرا که در ذیل قرار دارد با کلیک بر روی نام رشته دانلود نماید و در گوشی هوشمند یا تبلت یا سیستم کامپیوتر خود ذخیره نماید.

-سپس پس از باز کردن فایل بارگیری شده نام درس و ساعت اجرای کلاس و لینک دسترسی به کلاس در جدولی که مشاهده می شود در دسترس می باشد.

-برای ورود به کلاس یا اتاق درس مربوطه آدرس روبه روی نام درس را در مرور گر موزیلا یا گوگل کروم خود وارد و کلید Enterرا بفشارید تا وارد کلاس شوید.

-در این مرحله برروی گزینه میهمان کلیک نمایید و وارد کلاس خواهید شد در ابتدا در پنجره باز شده نان ونام خانوادگی شما پرسیده می شود که نسبت به درج آن اقدام کنید.

-در ابتدای ورود از دانشجو سوال پرسیده می شود که میکروفن فعال گردد که دانشجو می بایست نسبت به تایید ان اقدام نماید.

 برنامه کلاسی رشته کارشناسی ارشد عمران -سازه

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد رشته مهدسی معماری

برنامه کلاسی رشته کارشناسی ناپیوسته معماری

برنامه کلاسی رشته الکترونیک صنعتی

برنامه کلاسی کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر

برنامه کلاسی رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار

برنامه کلاسی مهندسی اجرایی عمران

برنامه کلاسی رشته مهندسی تکنولوژی برق-قدرت

برنامه کلاسی رشته فناوری اطلاعات وارتباطات

برنامه کلاسی رشته کاردانی مکانیک خودرو

برنامه کلاسی رشته مهندسی تکنولوژی خودرو

برنامه کلاسی رشته مهندسی عمران ورودی مهر99

برنامه کلاسی رشته کاردانی نرم افزار ورودی مهر 99

برنامه کلاسی رشته کاردادنی مکانیک خودرو ورودی مهر99

برنامه کلاسی رشته مهندسی تکنواوزی نرم افزار کامپیوتر  ورودی مهر99

برنامه کلاسی رشته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو99

برنامه  کلاسی رشته مهندسی برق تکنولوژی قدرت ورودی مهر99

برنامه کلاسی کاردانی الکتروتکنیک -برق صنعتی ورودی مهر99

برنامه کلاسی رشته الکترونیک عمومی ورودی مهرماه 99

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد عمران ورودی مهر99

برنامه کلاسی رشته کارشناسی ارشد مدارمجتمع خطی ورودی مهرماه99

برنامه کلاسی رشته کاردانی نقشه کشی معماری ورودی مهر99

برنامه کلاسی رشته کارشناسی ارشد معماری ورودی مهر99

برنامه کلاسی رشته کاردانی فناوری و اطلاعات ورودی مهر99

برنامه کلاسی رشته مهندسی اجرائی عمران ورودی مهر99ارسال شده توسط : مدیر سایت