اطلاعیه تکمیل فرم سلامت توسط دانشجویان گرامی برای سال تحصیلی 00-99

✅ قابل توجه دانشجویان عزیز

◀️ ضمن تبریک سال تحصیلی جدید با توجه به شیوع ویروس کووید 19 و اثرات منفی جسمانی، روانی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، با هدف اقدامات پیگیرانه برای پیش بینی های بهداشت و درمان و نیز حمایت های روانی اجتماعی، تکمیل کارنامه سلامت روان و جسم برای کلیه دانشجویان و تمام مقاطع الزامی می باشد.
◀️ لازم است کلیه دانشجویان تا تاریخ 15 آبان ماه با مراجعه به سامانه سجاد وزارت علوم پس از ثبت نام در سایت نسبت به تکمیل فرم سلامت روان و جسم اقدام نمایید.

🍀لینک پایش سلامت روان
https://portal.saorg.ir/mentalhealth

🍀 لینک پایش سلامت جسم
http://portal.saorg.ir/physicalhealthارسال شده توسط : مدیر سایت