مدارک لازم جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1399ارسال شده توسط : بخس مالی