اطلاعیه دانشجویان متقاضی وام شهریه صندوق رفاه در نیمسال اوّل سال تحصیلی 1402-1401

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه در نیمسال اوّل سال تحصیلی 1402-1401

ضمن آرزوی سلامتی برای همه دانشجویان گرامی ، زمان و مبلغ اعطای وام های دانشجویی در نمیسال اوّل سال تحصیلی 1402-1401تقدیم می گردد . با عنایت به بخشنامه  صندوق رفاه وزارت علوم  تحقیقات و فناوری ، رویه پرداخت وام شهریه به کلیه دانشجویان واجد شرایط مراکز آموزش عالی در سال تحصیلی جاری (1402-1401) علاوه بر بهره مندی از بانک قرض الحسنه مهر ایران ، مستقیما از طریق صندوق رفاه دانشجویان نیز انجام می گیرد .  

 لذا تمامی دانشجویان گرامی شاغل به تحصیل متقاضی وام شهریه از طریق صندوق رفاه یا از طریق بانک قرض الحسنه مهر ایران از تاریخ 1401/07/21  لغایت 1401/09/14  نسبت به ثبت درخواست وام خود از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه (www.bp.swf.ir )  اقدام نمایند .

 

راهنمای درخواست وام شهریه 

دانلود فرم شماره 1

مدارک لازم جهت اخذ وام شهریه از سوی صندوق رفاه

فرم سند تعهدنامه دانشجویی جدید برای دانشجویان متقاضی وام شهریه از سوی صندوق برای اولین بار

مدارک لازم جهت اخذ وام شهریه از سوی بانک مهر ایران

جدول نوع و مبلغ وام دانشجویی در سال تحصیلی 1402_1401

شیوه نامه بانک مهر

 

 

 ارسال شده توسط : بخس مالی