اطلاعیه دانشجویان متقاضی وام شهریه صندوق رفاه در نیمسال دوّم سال تحصیلی 1402-1401

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه در نیمسال دوّم سال تحصیلی 1402-1401

ضمن آرزوی سلامتی برای همه دانشجویان گرامی ، زمان و مبلغ اعطای وام های دانشجویی در نمیسال دوّم سال تحصیلی 1402-1401تقدیم می گردد . با عنایت به بخشنامه  صندوق رفاه وزارت علوم  تحقیقات و فناوری ، رویه پرداخت وام شهریه به کلیه دانشجویان واجد شرایط مراکز آموزش عالی در سال تحصیلی جاری (1402-1401) از طریق صندوق رفاه دانشجویان انجام می گیرد .  

 لذا تمامی دانشجویان گرامی شاغل به تحصیل متقاضی وام شهریه از طریق صندوق رفاه از تاریخ 1401/12/15  لغایت 1402/02/15  نسبت به ثبت درخواست وام خود از طریق سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان )https://refah.swf.ir/Account/Login/?ReturnUrl=%2F )  اقدام نمایند .

 

راهنمای درخواست وام شهریه 

دانلود فرم شماره 1

مدارک لازم جهت اخذ وام شهریه از سوی صندوق رفاه

فرم سند تعهدنامه دانشجویی جدید برای دانشجویان متقاضی وام شهریه از سوی صندوق برای اولین بار

جدول زمانبندي نيمسال دوم سال تحصيلي 1402

مبلغ وام دانشجویی در سال تحصیلی 1402_1401

 

 

 

 ارسال شده توسط : بخس مالی