" تمدید وام شهریه صندوق رفاه در نیمسال دوّم 1400-99"

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه در نیمسال دوم 1400-99 تمدید شد 

با عنایت به بخشنامه  صندوق رفاه وزارت علوم  تحقیقات و فناوری ، رویه پرداخت وام شهریه به کلیه دانشجویان واجد شرایط مراکز آموزش عالی در سال تحصیلی جاری (1400-1399 ) علاوه بر بهره مندی از بانک قرض الحسنه مهر ایران ، مستقیما از طریق صندوق رفاه دانشجویان نیز انجام می گیرد .  

 لذا تمامی دانشجویان گرامی شاغل به تحصیل  متقاضی وام شهریه از طریق بانک قرض الحسنه مهر ایران از تاریخ 99/11/20  لغایت 1400/04/15  نسبت به ثبت درخواست وام خود از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه (www.bp.swf.ir )  اقدام نمایند .

و دانشجویان گرامی شاغل به تحصیل  متقاضی وام شهریه از طریق صندوق رفاه  از تاریخ 99/11/20  لغایت 1400/03/20  نسبت به ثبت درخواست وام خود از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه (www.bp.swf.ir )  اقدام نمایند .

 

راهنمای درخواست وام شهریه 

دانلود فرم شماره 1

مدارک لازم جهت اخذ وام شهریه از سوی صندوق رفاه

فرم سند تعهدنامه دانشجویی جدید برای دانشجویان متقاضی وام شهریه از سوی صندوق برای اولین بار

مدارک لازم جهت اخذ وام شهریه از سوی بانک مهر ایران

جدول نوع و مبلغ وام دانشجویی در سال تحصیلی 1400_1399

شیوه نامه بانک مهرارسال شده توسط : بخس مالی