مدارک لازم جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1400ارسال شده توسط : بخس مالی