تماس با ما

آدرس موسسه: رشت - خیابان سعدی - نرسیده به سه راه معلم جنب بانک تجارت (از سمت میدان شهرداری)

موسسه آموزش عالی کادوس (غير انتفاعي- غير دولتي)

كد پستي: 13599-41347

تلفن موسسه : 33236921 013

تلفن مستقیم رياست  : 33265149 013  ,تلفن مدیریت آموزش: 33265148 013   

نمابر: 33250240 013        ایمیل : info@kadous.ac.ir