نقشه‌کشی معماری-کاردانی پیوسته

 

قابل توجه دانشجویان رشته نقشه‌کشی معماری ورودی 1395  و مابعد :

 

درس زبان پیش‌دانشگاهی از جدول ترمی شما حذف گردید.